Izračunajte ERP

 

HAKOM (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije) kod podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi zahtjeva izračunavanje i upis stvarno izračene snage za svaki frekvencijski opseg. U odgovarajuća polja na obrascu potrebno je upisati efektivno izračenu snagu u vatima (ERP) koja ovisi od snage i frekvencije odašiljača, vrste, duljine i gubitaka u kabelu, a zatim i od dobiti antene u dB.

 

Ovaj iznimno jednostavan i funkcionalan ERP kalkulator izradio je kolega Milivoj Bartoš – 9A5ANB.

Vrijednosti dobivene izračunom možete prepisati ili ispisati na papir i priložiti uz zahtjev.

 

 

 

ERP kratica koja označva stvarno izračenu snagu i dolazi od engleskih riječi “Effective Radiated Power”.

 

http://qrz.com.hr/izracunajte-erp/

 

Izvor informacija: www.hrvhf.net