Skupština RK N.MAROF


RADIO KLUB «NOVI MAROF «
ZAGORSKA 27.
42220 NOVI MAROF

Novi Marof

P O Z I V
NA IZBORNU GODIŠNJU SKUPŠTINU RADIO KLUBA
“ NOVI MAROF „

Temeljem članka 25. Statuta Radio kluba « Novi Marof « sazivam izbornu godišnju
Skupštinu Radio kluba « Novi Marof « koja će se održati u _________________2024..god.
U prostorijama ___________________________________________sa početkom u___. sati.

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red :

1. Otvaranje izborne skupštine Radio kluba « Novi Marof «
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine
a.) radnog predsjedništva
b.) prihvačanje dnevnog reda
c.) verifikacione komisije
d.) kandidacione komisije
e.) zapisničara
f.) 2 ovjerovitelja zapisnika
3. Izviješće verifikacione komisije
4. Izvješće predsjednika o radu kluba u 2023.godini sa financijskim pokazateljima
5. Izvješće nadzornog odbora
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i prihvaćanje istih
7. Razrješenje starog saziva rukovodstva radio kluba.
8. Biranje tijela kluba – Prijedlozi za predsjednika – Biranje predsjednika – Prijedlog kandidacione komisije skupštini
a.) izvršnog odbora, b.)nadzornog odbora, c.)suda časti
9. Plan rada sa financijskim planom za naredno razdoblje
10. Donošenje odluke o zastupanju kluba
11. Pitanja i prijedloz

Predsjednik RK N.Marof
Krešimir Babok