ZELLO RV46_GTW_N.MAROF_9A1CBB

ZELLO RV46_GTW_NOVI MAROF_9A1CBB
Hi,narode!
Jučer je u popodnevnim satima pušten u pogon Novomarovski GTW na 2m.
To i nije neka novost jer je taj sistem več radio ali zbog raznoraznih preinaka završio je na polici gdje je čekao na red za montažu.
Tko čeka taj se načeka i tu i tam dočeka,tak i to.
PRORADILO.
Kome nije jasno neka pita na 145.575MHz (-600)
Repetitor RV46 je spojen na Zello kanal te se takvi može koristiti preko ZELLO programa (kanala) i direktno preko radiouređaja,po želji i mogučnostima.
Sve primjedbe o kvaliteti ili kvantiteti primamo usmenim putem na samom sistemu.

Nadam se da će Vam između mnogih radioamaterskih “điđa” i ovaj sistem barem malo donjeti radioamaterske radosti i volje za javljanjem.

Štacije u ruke i udri……CQ..CQ..CQ…..
@9A1KK