Potres na Banovini, deset dana poslije….

Iako je stanje u potresom pogođenoj Banovini daleko od normalnog, nakon deset dana možemo rezimirati reakciju radioamatera na katastrofu.
Grupa radioamatera je od prvog trenutka prisutna na DMR kanalu 219112 koji je posredstvom Zorana 9A6NDZ preko interneta povezan na aplikaciju Zello koji omogućava da i oni bez DMR uređaja aktivno sudjeluju u komunikaciji. Neposredno nakon potresa aktivirala se i mreža na 3675kHz i tu su se također razmjenjivale informacije o stanju na terenu. Kako živimo u doba posvemašnje komunikacijske premreženosti nije se pokazala potreba za amaterskim komunikacijama kao alternativom pa se aktivnost radioamaterskih mreža usmjerila na pomaganje našim kolegama radioamaterima. Tako je Tihomiru 9A6NTK iz Prekope kraj Gline dobavljena kamp kućica već sutradan nakon potresa a posredstvom Mile 9A5GDI je ubrzo dobio i stambeni kontejner. Isto tako, radioamateri su se pokazali veliku solidarnost sa nastradalima i krenuli pomagati svima kojima je pomoć bila potrebna.
Paralelno humanitarnom radu pristupilo se obnovi radioamaterske infrastrukture, dva dana nakon potresa Igor 9A6NVI, Krešimir 9A1KK, Zoran 9A7IZX i Ivan 9A9HI osposobljavaju UHF repetitor na Cepelišu, brdu iznad Petrinje koji od tada postaje glavni komunikacijski čvor radioamatera u pordručju Siska, Petrinje i Gline. Od amatera koji su angažirani na obnavljanju amaterske infrastrukture tu su jako aktivni i Goran 9A3LJ, Dalibor 9A4BP, Matija 9A3AXV i Mario 9A4AM. Na brzinuje sklopljen UHF repetitor, prvobitno za lokalni amaterski promet u Petrinji a zatim je prenamjenjen za potrebe volontera Crvenog Križa.
Kako je vrijeme odmicalo i prvi val individualnog pomaganja polagano splasnuo Crveni Križ preuzima glavnu ulogu u humanitarnom radu na terenu i tu im lokalni radioamateri nesebično pomažu edukacijom volontera CK te u tehničkom i materijalnom pogledu.
U tijeku je nabava ručnih radio postaja za postradalo područje od strane HRS-a očekuje se pomoć i od strane IARU. Isto tako, svi oni koji žele novčano pomoći nabavu repetitora i ručnih postaja mogu to napraviti na linku: https://gofund.me/07056ed0

Veliki je broj radioamatera i klubova koji su sudjelovali u materijalnoj i moralnoj potpori stradalima na pogođenom području a nisu navedeni u ovom kratkom izviješću, hvala im na tome, pokazali su kako imaju veliko srce.

Rolando Milin 9A3MR